Statistisk årsrapport 2016: Myndigheten för yrkeshögskolans utbildningsformer

Myndigheten för yrkeshögskolan presenterar i denna rapport en samlad redovisning med statistik om studerande och utbildningar inom yrkeshögskolan (yrkehögskoleutbildningar YH och kvalificerade yrkesutbildningar KY). Redovisningen innehåller även statistik om konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar, kompletterande utbildningar samt tolkutbildningar. Rapporten är ett årligt uppdrag från regeringen i regleringsbrevet till Myndigheten för yrkeshögskolan.