Studerandes sysselsättning 2015

Myndighetens årliga uppföljningsrapport av YH-examinerades sysselsättning. Rapporten baseras på resultaten från en enkätundersökning 2015 och avser de examinerade 2014, året efter att de studerande examinerats från yrkeshögskolan och fokuserar på:
– andel i arbete
– överensstämmelse mellan arbete och utbildning
– nöjdhet med utbildningarna

Syftet med rapporten är att redovisa hur väl utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kvalificerad yrkesutbildad arbetskraft.