Tolkutbildningar 2015 - kortfattad statistik

Informationsbladet är en kortfattad version av siffrorna för tolkutbildningar i Statistisk årsrapport.