Utbildarkompetens inom yrkeshögskolan

Som ett led i myndighetens arbete med att ta fram kvalitetskriterier för yrkeshögskoleutbildningar har myndigheten uppdragit åt forskare vid Malmö högskola att ta fram en forskningsöversikt över betydelsen av yrkesmässig och pedagogisk kompetens bland lärare och handledare i eftergymnasial yrkesutbildning. Rapporten innehåller även en fältstudie bland utbildare inom yrkeshögskolan där de ger sin syn på vad som har betydelse i undervisningen.