Yrkeshögskolan 2015 - kortfattad statistik

Informationsbladet är en kortfattad version av siffrorna för yrkeshögskolan i Statistisk årsrapport.