Årsredovisning 2016 - Myndigheten för yrkeshögskolan

Under 2016 har vi bland annat fortsatt arbetet med att utveckla myndighetens kultur, struktur och verksamhetsprocesser, samt förstärkt resurserna för att leda och följa upp våra verksamhetsområden. Vi har även påbörjat arbetet med att ta fram förslag inför 2017 och 2018, i syfte att genomföra de förändringar i yrkeshögskolan som riksdag och regering har beslutat om.