Återrapport: Behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan

MYH har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en plan för införandet av behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan. Syftet med förutbildningarna är att bredda vägen in till yrkeshögskolan. Här kan du läsa rapporten om en plan för införandet av en möjlighet att bedriva behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan.