Faktablad: Inför inledande tillsyn av yrkeshögskoleutbildning

Den inledande tillsynen är en av Myndigheten för yrkeshögskolans metoder för granskning av utbildningar. Den ska kontrollera att utbildningsanordnaren har förutsättningar att genomföra utbildningen utifrån regelverket som styr yrkeshögskolan. Inledande tillsyn görs tidigt för att förebygga problem som kan uppstå i en yrkeshögskoleutbildning.