Faktablad: Inför kvalitetsgranskning av yrkeshögskoleutbildningar 2018

Myndigheten granskar löpande kvaliteten i de utbildningar vi ansvarar för. Syftet är att förbättra kvaliteten i enskilda utbildningar utifrån de mål som uttrycks i regelverket. Här kan du som är utbildningsanordnare läsa mer om hur vi kommer att arbeta med kvalitetsgranskning under 2017.