Faktablad: kvalitetskriterier för yrkeshögskolan 2018

Myndigheten har tagit fram kvalitetskriterier som tillsammans täcker vad som anses vara en god utbildning. Som utbildningsanordnare kan du reflektera och arbeta utifrån dina egna förutsättningar för att uppfylla utbildningens mål så bra som möjligt. Kvalitetskriterierna är samlade i fyra granskningsområden: Ledningsgrupp, lärande, lärande i arbete (LIA) och kvalitetsarbete.