Kartläggning av insatsen svenska med yrkesinriktning och hur den kan bidra till ökad examensgrad för utrikes födda

Myndigheten för yrkeshögskolan fick hösten 2016 i uppdrag av regeringen att kartlägga insatsen ”svenska med yrkesinriktning” inom yrkeshögskolan, som pågått sedan 2012. I rapporten föreslås åtgärder inom ramen för insatsen som kan bidra till att öka examensgraden för utrikes födda kvinnor och män.