Resultat av kvalitetsgranskning av yrkeshögskolan 2016

I den här rapporten har vi samlat resultaten från kvalitetsgranskning av yrkeshögskolan under 2016. Innehållet är tänkt att bidra till att förstärka och utveckla kvaliteten i yrkeshögskoleutbildningarna och fungera som stöd för utbildningsanordnare i arbetet med att bedriva utbildningar med hög kvalitet.