Resultat av kvalitetsgranskning av konst- och kulturutbildningar 2016

I den här rapporten har vi samlat resultatet från myndighetens kvalitetsgranskningar av konst- och kulturutbildningar 2016. Rapporten kan användas som underlag för att stärka och utveckla kvalitetsarbetet i utbildningarna.