Resultat av tillsyn av yrkeshögskolan 2016

I denna rapport sammanfattar vi resultaten av 2016 års tillsyner. Sammanställningen ska ge en övergripande bild av det arbete som myndigheten har gjort inom ramen för tillsyn och bidra till en god förståelse av de regler och krav som styr yrkeshögskolan.