Resultatet av pilotprojektet Yrkeshögskoleutbildning med möjlighet till utökat stöd

En rapport som sammanfattar ett pilotprojekt som Myndigheten för Yrkeshögskolan fick 2012 i uppdrag att genomföra för att förbättra tillgängligheten till yrkeshögskoleutbildning för personer med funktionsnedsättning.