Sju yrkeshögskoleutbildningar med möjlighet till utökat stöd för dig med funktionsnedsättning att söka 2017

Det finns just nu sju yrkeshögskoleutbildningar att söka som särskilt välkomnar dig som behöver utökat stöd i dina studier. På dessa utbildningar finns ett pedagogiskt stöd på plats redan när du börjar utbildningen, vilket innebär att du ges goda förutsättningar att klara dina studier. Utbildningarna finnas att söka under 2017.