Statistisk årsrapport 2017

Myndigheten för yrkeshögskolan presenterar i denna rapport en samlad redovisning med statistik om studerande och utbildningar inom yrkeshögskolan.Redovisningen innehåller även statistik om konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar samt tolkutbildningar inom folkbildningen. Rapporten är ett årligt uppdrag från regeringen i regleringsbrevet till Myndigheten för yrkeshögskolan.

Nytt för i år är att statistiken visas i längre tidsserier och på så sätt ger en visuell bild av utvecklingen genom åren. Statistiken kommenteras och analyseras i samband med tidsserierna. För yrkeshögskoleutbildningar redovisas i de flesta fall 10-åriga tidsserier. När det gäller konst- och kulturutbildningar samt vissa andra utbildningar redovisas inga längre tidsserier eftersom statistiken redovisas utifrån det att utbildningsformen startade enligt det nya regelverket hösten 2015. För tolkutbildningarna inom folkbildningen redovisas statistik för i huvudsak 2012 och framåt då myndigheten tog över ansvarat för utbildningarna. Bedömning av utvecklingen av respektive utbildningsformer görs i myndighetens årsredovisning.