Studerandes sysselsättning 2016

Myndighetens årliga uppföljningsrapport av YH-examinerades sysselsättning. Rapporten baseras på resultaten från en enkätundersökning 2016 och avser de examinerade 2015, året efter att de studerande examinerats från yrkeshögskolan och fokuserar på andel i arbete, överensstämmelse mellan arbete och utbildning och nöjdhet med utbildningarna.

Syftet med rapporten är att redovisa hur väl utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kvalificerad yrkesutbildad arbetskraft.

Nedan finner ni aktuella tabeller, rapport och enkät med missivbrev.

Sysselsättning efter examen, aktuella tabeller