Uppdrag att utarbeta standard för branschvalidering av yrkeskompetens

Modeller för att synliggöra och bekräfta yrkeskompetens har genom åren utvecklats av olika branscher. Modellerna har olika förutsättningar, men nu har MYH i samarbete med branschexperter tagit fram en standard för att kvalitetssäkra branschvalidering. MYH presenterar en rapport om arbetet med att ta fram en standard för branschvalidering av yrkeskompetens. Nedan hittar du även standarden med tillhörande riktlinjer.