Uppföljning av överföringen av kompletterande utbildningar till nya regelverk

I den här återrapporteringen redovisar myndigheten uppdraget att följa upp och redovisa konsekvenserna av att förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar ersatts av förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.”