Vägledning för ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Ledningsgruppen är det forum där det utvecklande och strategiska arbetet är tänkt att samlas för en utbildning. Genom sin sammansättning av olika representanter kan utbildningar genom brytningen av dessa olika perspektiv ges möjlighet till en dynamisk utveckling och styrning. Faktabladet ersätter den tidigare vägledningen i serien "Myndighetens syn på".