Anvisningar för tillfälligt startbidrag

Anvisningar för tillfälligt startbidrag för yrkeshögskoleutbildningar med start av en utbildningsomgång hösten 2018.