Faktablad: Att rekvirera statsbidrag eller särskilda medel vid studieuppehåll och studieavbrott

20190911: Vi uppdaterar just nu faktabladet, en uppdaterad version publiceras inom kort.