Faktablad: Att rekvirera statsbidrag eller särskilda medel vid studieuppehåll och studieavbrott

Information om hur man som utbildningsanordnare gör om en studerande gör studieuppehåll eller avbryter utbildningen.