Faktablad: Inför fördjupad tillsyn av yrkeshögskoleutbildning

Den fördjupade tillsynen är en av Myndigheten för yrkeshögskolans metoder för planerad granskning av pågående utbildningar. Tillsynen ska se till att utbildningarna följer regelverket för yrkeshögskolan, och att utbildningsplanen och den beviljade ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning omsätts i praktiken.