Handbok om särskilt pedagogiskt stöd och tillgänglig undervisning i yrkeshögskolan

Handboken ska fungera som ett stöd för er som är utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan när det gäller bestämmelser som handlar om särskilt pedagogiskt stöd. Den ger även information och tips på hur undervisningen kan tillgängliggöras för alla studerande på utbildningen.