Kartläggning av förekomst av yrkeshögskoleutbildningar som svarar mot behov av specialistkompetens inom välfärdssektorn eller mot behov av kompetens för arbete som bidrar till att avlasta andra yrkesgrupper inom välfärdssektorn m.m.

Genom en ändring i regleringsbrevet för 2018 fick Myndigheten för yrkeshögskolan regeringens uppdrag att kartlägga och redovisa förekomst av yrkeshögskoleutbildningar som svarar mot behov av specialistkompetens inom välfärdssektorn eller mot behov av kompetens för arbete som bidrar till att avlasta yrkesgrupper inom välfärdssektorn till exempel vård- och omsorg, socialt arbete samt skola. I uppdraget ingick även att i samråd med relevanta branschorganisationer, myndigheter och andra aktörer analysera behovet av krav på nationellt likvärdigt innehåll för dessa utbildningar. Här kan du ladda ner myndighetens återrapportering för detta uppdrag.