Kommunikationshandledning yrkeshögskolan

Den här broschyren ska vara en vägledning för alla som vill öka kunskapen och intresset för yrkeshögskolan. Här berättar vi hur du kan beskriva yrkeshögskolan och hur utbildningsformen särskiljer sig från andra. Du finner även verktyg som riktlinjer, budskap och statistik som kan vara användbara i ditt arbete. Vi hoppas att den ska kunna inspirera och hjälpa i det gemensamma arbetet för att stärka yrkeshögskolan som varumärke och utbildningsform.