Kvalitetsgranskning av konst- och kulturutbildningar 2017

Denna rapport innehåller det samlade resultatet från myndighetens kvalitetsgranskning av konst- och kulturutbildningar under 2017. Förhoppningen är att innehållet ska bidra till att förstärka och utveckla kvaliteten i utbildningarna, men även fungera som vägledning och ge stöd i arbetet med att bedriva utbildningarna med hög och jämn kvalitet.