Områdesanalys och inriktning: Teknik och tillverkning

Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppdrag att analysera arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan. I denna rapport presenteras en analys av de omvärldssignaler som identifierats för området och som kan komma att påverka kompetensbehoven inom området framöver.