Faktablad: Särskilt pedagogiskt stöd och tillgänglighet – för dig som studerar på yrkeshögskolan

Som studerande på yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Du har också rätt att ställa krav på att lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen.