Resultat av ansökningsomgång 2017 om att bedriva yrkeshögskoleutbildning

I ansökningsomgång 2017 som rörde yrkeshögskoleutbildningar med en första start under hösten 2018 eller våren 2019 tog Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) emot 1 208 ansökningar. Av dessa beviljades 525 stycken vilket innebär den högsta beviljandegraden någonsin, 43 procent. Denna rapport beskriver hur myndigheten bedömt ansökningarna och fördelat statligt stöd till utbildningarna.