Statistisk årsrapport 2018

Myndigheten för yrkeshögskolan presenterar i denna rapport en samlad redovisning med statistik om studerande och utbildningar inom yrkeshögskolan. Redovisningen innehåller även statistik om konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar samt tolkutbildningar inom folkbildningen. Statistisk årsrapport genomförs årligen på uppdrag av regeringen enligt Förordning (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan. Statistiken visas i längre tidsserier och ger på så sätt en visuell bild av utvecklingen genom åren. Statistiken kommenteras och analyseras i samband med tidsserierna. För yrkeshögskoleutbildningar redovisas i de flesta fall 10-åriga tidsserier. När det gäller konst- och kulturutbildningar samt vissa andra utbildningar redovisas statistik från och med hösten 2015 då utbildningsformen startade enligt det nya regelverket. För tolkutbildningarna inom folkbildningen redovisas statistik för i huvudsak 2012 och framåt då myndigheten tog över ansvarat för utbildningarna. Bedömning av utvecklingen av respektive utbildningsformer görs i myndighetens årsredovisning. Statistik hittar du även under fliken "Statistik" på www.myh.se