Trafikflygarutbildning och yrkeshögskolan

I regleringsbrevet för budgetåret 2018 fick Myndigheten för yrkeshögskolan regeringens uppdrag att analysera det långsiktiga behovet av offentligt finansierad grundläggande utbildning till trafikflygare inom yrkeshögskolan och vid behov föreslå en reviderad begränsning av utgifter för statligt stöd för dessa utbildningar. Här kan du ladda ner myndighetens återrapportering för detta uppdrag.