Årsredovisning 2018 - Myndigheten för yrkeshögskolan

2018 har handlat mycket om yrkeshögskolans expansion, det vill säga uppdraget att öka antalet platser inom yrkeshögskolan. Andra viktiga händelser gäller myndighetens fortsatta interna utveckling, med arbete för att utveckla våra arbetssätt och att skapa bättre förutsättningar för att bidra till kompetensförsörjning och tillväxt. Myndigheten når goda resultat, till exempel när det gäller andelen studerande som får arbete efter utbildningen och överensstämmelsen mellan utbildningens inriktning och det arbete studerande får efter utbildningen.