Faktablad: kvalitetskriterier för yrkeshögskolan 2020

Myndigheten har tagit fram kvalitetskriterier som tillsammans beskriver det som anses vara en utbildning med hög kvalitet. Som utbildningsanordnare kan du reflektera och arbeta utifrån dina egna förutsättningar för att uppfylla utbildningens mål så bra som möjligt. Kvalitetskriterierna är samlade i fyra granskningsområden: Ledningsgrupp, Lärande, Lärande i arbete (LIA) samt Kvalitets- och värdegrundsarbete.