Folder om tolkutbildningar

Foldern ger en överblick över vilka skolor i Sverige som anordnar tolkutbildningar och vilka utbildningar till tolk som finns. Foldern beskriver även kort de olika tolkinriktningarna och vad de innebär. E-posta info@myh.se om du vill beställa den tryckta foldern, som är kostnadsfri.