Handbok för tillträde till yrkeshögskolan 2019

Handboken ska fungera som stöd i tillträdesprocessen av en YH-utbildning. Den ska bidra till processen är rättssäker och uppfyller kraven på dokumentation och kvalitetssäkring. Uppdaterad 2020-05-26 avseende antagning av utländska studerande.