Jämställd utbildning

Stödmaterialet ger information om regelverk, myndighetens definitioner av begrepp inom området och innehåller tips och exempel på hur utbildningsanordnarna kan arbeta med frågorna i sina verksamheter. Myndigheten hoppas att stödmaterialet blir vägledande i arbetet med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i konst- och kulturutbildningarna.