Kvalitetsgranskning av konst- och kulturutbildningar 2018

Denna rapport innehåller det samlade resultatet från myndighetens kvalitetsgranskning av konst- och kulturutbildningar under 2018. Förhoppningen är att innehållet ska bidra till att förstärka och utveckla kvaliteten i utbildningarna, men även fungera som vägledning och ge stöd i arbetet med att bedriva utbildningarna med hög och jämn kvalitet.