MYH jubileumsbroschyr 2019

Myndigheten för yrkeshögskolan, som bildades när yrkeshögskolan infördes 2009, fyller 10 år i år. Detta uppmärksammar vi på olika sätt, både internt på myndigheten och i externa sammanhang. En del av jubileet är att publicera denna skrift. Den ger en bild av myndighetens utvecklingsfaser och visar på förändringar i och resultat av vårt arbete. Skriften summerar, sammanfattar och ger smakprov på vad vi åstadkommit under de tio första åren.