Områdesanalys och inriktning: Data/IT

Samhället står inför en stor digital utveckling. Trots att Sverige kommit långt jämfört mot många andra länder så finns det fortfarande stora utmaningar. Tillgången till stora mängder data ökar kraftigt och behoven av hantering och analyserande av dessa blir viktigare. Digitaliseringen leder till ett stort transformationstryck där en del branscher har generellt kommit långt i denna utveckling medan andra är i en utvecklingsfas. Den största utmaningen framöver är den stora bristen på IT-kompetens. Flertalet kompetenser ser ut att fortsatt ha en hög efterfrågan, exempelvis systemutvecklare. Kompetensbristen är också stor inom spelmarknaden som fortsätter att växa i snabb takt.