Områdesanalys och inriktning: Samhällsbyggnad och byggteknik

Byggandet av nya bostäder har minskat trots att bostadsbristen är ett stort problem i delar av landet. Orsakssambanden är komplexa men ett hinder för ökat byggande är bristen på kompetens. Kompetensbristen hotar också att ställa till problem för utbyggnaden och moderniseringen av Sveriges infrastruktur. Samma sak gäller i mångt och mycket arbetet med hållbarhetsfrågor som genomsyrar stora delar av byggsektorn. Ett medel för att nå längre på vägen mot ett koldioxidneutralt samhälle är digitalisering och energieffektivisering. Även detta kräver kompetenser som i dag är en bristvara. Detta och mycket annat handlar denna omvärldsspaning om.