Områdesanalys och inriktning: Teknik och tillverkning

Utbildningsområdet som spänner över teknik, tillverkning och energi är omfattande med många specifika utbildningsinriktningar. Teknikutvecklingen är betydande och mångfacetterad och här finns det tydliga kopplingar till utbildningsområdet Data/IT. Den gemensamma nämnaren för det arbetsliv som verkar inom området, är den stora bristen på kompetens, vilket hämmar både tillväxt och genomförande av planerade investeringar.