Resultat av tematisk kvalitetsgranskning av anordnares arbete med validering mot den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk 2019

I denna rapport presenteras det samlade resultatet från myndighetens tematiska kvalitetsgranskningar där arbetet med validering har granskats hos tre av de drygt tio anordnarna av den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk under 2019. Kvalitetsgranskningarna har inte resulterat i någon gradering utan lyfter istället fram goda exempel och identifierade utvecklingsområden. Innehållet i rapporten är tänkt att bidra till att förbättra och utveckla kvaliteten i arbetet med validering, men även fungera som en vägledning och ge stöd och bidra till att arbetet med validering håller hög kvalitet.