Resultat av tillsyn 2018

I denna rapport sammanfattar Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) resultatet av tillsynsverksamheten inom yrkeshögskolan under år 2018. Rapporten ger en bild av den tillsyn som MYH bedriver samt en djupare förståelse för de krav på regelefterlevnad som ställs på utbildningarnas genomförande. Sammanställningen ger både myndigheten och utbildningsanordnarna ett underlag att arbeta vidare med i vårt gemensamma utvecklings- och kvalitetsarbete.