Riktat tillfälligt startbidrag 2019

För utbildningar som startar 1 juli 2019 och framåt finns möjlighet att ansöka om startbidrag. Detta startbidrag är riktat till utbildningsområdena Samhällsbyggnad och byggteknik samt Teknik och tillverkning. Villkor för startbidraget och hur du ansöker framgår av anvisningarna.