Tillgodoräknande inom yrkeshögskolan

Utgångspunkten för utredningen är att ökad användning av validering och tillgodoräknande i yrkeshögskolan bör kunna bidra till ett effektivare resursutnyttjande och till att fler individer med yrkeshögskolekompetens blir tillgängliga på arbetsmarknaden. Utredningens övergripande syfte är att undersöka hur tillgodoräknanden kan bidra till fler examinerade genom att med validering som verktyg effektivisera utbildningar och om möjligt även effektivisera användandet av statsbidraget.