Anvisningar för ansökan om förnyat stöd för konst- och kulturutbildning med gällande beslut

Anordnare av konst- och kulturutbildningar kan ansöka om förnyat stöd för en utbildning med gällande beslut genom att ansöka om att få starta nya omgångar i en ny beslutsperiod för utbildningen. Läs mer under Konst- och kulturutbildningar/Ansök om stöd för konst- och kulturutbildningar/Ansök om förnyat stöd för konst- och kulturutbildning med gällande beslut.