Årsredovisning 2019 - Myndigheten för yrkeshögskolan

2019 firade Myndigheten för yrkeshögskolan tioårsjubileum. Under de tio år myndigheten funnits har mycket hänt, vårt uppdrag för yrkeshögskolan har utvecklats och både konst- och kulturutbildningar och tolkutbildningar har kommit till. Myndighetens resultat är till övervägande del goda och tillsyn och kvalitetsgranskning visar att utbildningarna överlag fungerar väl. Anslagstilldelningen har ökat vilket betyder att yrkeshögskolan byggs ut med nästan 50 procent under perioden 2018 – 2022. Liksom under föregående år har mycket under 2019 handlat om uppdraget att öka antalet platser inom yrkeshögskolan.