Faktablad: Inför kvalitetsgranskning av utbildning inom yrkeshögskolan

Reviderad: 2021-09-10. Myndigheten granskar löpande kvaliteten i de utbildningar vi ansvarar för. Syftet är framförallt att bidra till att förbättra kvaliteten i enskilda utbildningar utifrån de mål som uttrycks i regelverket. Kunskapen som genereras är också ett av flera underlag vid bedömning av en ansökan om att få ytterligare utbildningsomgångar beviljade. Kunskapen kan också utgöra underlag för stödjande insatser eller vid utvärdering och analys av hela utbildningsformen. Här kan du som är utbildningsanordnare läsa mer om hur vi kommer att arbeta med kvalitetsgranskning under 2022.